Regulamin konkursu 04.2020

REGULAMIN KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu
organizowanego na profilu ecologiczna.pl
(link: https://www.instagram.com/ecologiczna.pl na portalu społecznościowym Instagram.
2. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Ecologiczna Marta Małecka-Kamińska (ul.
Bosmańska 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372727269, REGON:385682998, -
„Organizator”).
3. Konkurs jest przeprowadzany w dniach 21.04.2020 r. - 28.04.2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone 30.04.2020 r. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności
prawnych, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu („Uczestnik”).
5. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora (Ecologiczna.pl) na
portalu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator nie
jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Przystępując do
udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności
wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest obserwowanie profilu Organizatora (Ecologiczna.pl)
na portalu Instagram oraz dodanie zdjęcia własnego autorstwa o tematyce ,,Moje polskie
wakacje".
7. Nagrodą w Konkursie („Nagrody”) jest zestaw kosmetyków EcoPaka WIOSNA (do
wglądu na stronie organizatora: www.ecologiczna.pl).
8. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę.
Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z
rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.
9. Zwycięzcą w Konkursie zostanie 1 Uczestnik. Zwycięzca Konkursu („Zwycięzca”)
zostanie ogłoszony przez Organizatora 30.04.2020. Zwycięzcą zostanie Uczestnik Konkursu,
którego zdjęcie zostanie uznane za najlepsze. Wyboru najlepszego zdjęcia dokona komisja
konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z minimum dwóch
osób. Organizator dopuszcza możliwość nagrodzenia dwóch dodatkowych osób nagrodą w
formie kuponu zniżkowego do wykorzystania w sklepie www.ecologiczna.pl.
10. Zwycięzca zostanie powiadomiony o Nagrodzie poprzez wiadomość prywatną wysłaną do
nich za pośrednictwem ich profilu na Instagramie. Jeśli możliwość wysłania wiadomości
prywatnej będzie niedostępna, wówczas Uczestnik konkursu otrzyma odpowiedź na wybrany
przez Organizatora komentarz uczestnika na oficjalnym profilu Organizatora na portalu
społecznościowym Instagram.
11. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w punkcie 11 Zwycięzca Konkursu
zobowiązany jest przekazać adres doręczenia Nagrody wraz z numerem telefonu i mailem.

Jeśli Zwycięzca konkursu nie odpowie w przeciągu 7 dni na wiadomość od Organizatora, o
której mowa w punkcie 10 wówczas nagroda przepada bez możliwości reklamacji.
12. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres
siedziby Organizatora lub mailowo na sklep@ecologiczna.pl. Postępowanie reklamacyjne
trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika
pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru
Uczestnika.
13. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej ecologiczna.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl